Koło PZW

dwóch wędkarzy nad jezioremKoło PZW Energetyk 26 ma swoją siedzibę w sklepie Pilker. Wszystkich zainteresowanych dokonaniem opłat członkowskich, czy też zapisami do Polskiego Związku Wędkarskiego zapraszamy do osobistych odwiedzin w siedzibie klubu w Koszalinie przy ul. Jagoszewskiego 11 lub kontaktu telefonicznego pod nr 606-224-401. Służymy pomocą w zdobyciu karty wędkarskiej.

 

Jak zdobyć kartę wędkarską?

Karta wędkarska to dokument, który zaświadcza o posiadaniu należytej wiedzy i umiejętności wymaganych do amatorskiego połowu ryb. Choć nie uprawnia ona do połowu ryb nad każdą wodą, nad jaką trafimy, w przypadku chęci udziału wielu zawodach i imprezach tematycznych jest ona punktem wyjścia do tego, aby z kibica i obserwatora stać się ich uczestnikiem.
Zgodnie bowiem z obowiązującym stanem prawnym do legalnego przebywania nad większością zbiorników wodnych w Polsce potrzebna jest karta. Wyjątek stanowią zawody odbywające się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb.
Kartę wędkarską i łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby (w lokalnym kole PZW), która ukończyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną oraz dokonała opłaty ok. 50 zł za wydanie dokumentu. Wiedza ta jest bardzo przydatna, o czym przekonał się już niejeden wędkarz.